Aviette

Vyučované předměty

  • matematické a jazykové myšlení
  • přírodovědná oblast (sciences)
  • společenskovědná oblast (humanities)
  • prvouka
  • příprava na přijímací zkoušky na gymnázia
  • příprava na maturitní zkoušky
  • příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS