Aviette

Luyện Thi

Đến với Aviette, Chúng tôi sẽ giúp học viên lựa chọn

  • Trương trung học và đại học phù hớp với học viên
  • Chuẩn bị cho học viên thi tuyển sinh
  • Giúp học viên nộp hồ sơ
  • Tư vấn tham khỏa ý kiến các vấn đề học tập của học viên

Học viên của chúng tôi được chuẩn bị cho các khì thi:

Thi vào các trường gymnázia

Hệ 4 năm, 6 năm , 8 năm

Thi tốt nghiệp trung học

Thi chắc nghiệm, viết văn, văn học, toán

Thi vào các trường quốc tế

ECP, PBS, Prague College…

Thi vào các trường đại học

 

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS