Aviette

Aviette Trường Học

Aviette Trường Học

Các khóa học của chúng tôi phá vỡ những quan nhiện và ý tưởng rằng học tạp là quá trình nhàm chán và đơn điệu. Chúng tôi không dạy học các môn với sự thiếu thực tế, mà luôn luôn làm chúng như là một phần tất yếu của xã hội với nhưng môn khoa học được bổ sung thêm với cách nhìn của nhân văn. Mỗi khóa học, mỗi giờ học được thiết kế để học viên có những kinh nghiệm độc đáo – kinh nghiệm bao gồm việc lấy được kiến thức mới. Trong các khóa học của chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên môn của các môn học, thức hành văn minh khi làm việc với mọi người, ví dụ như huấn luyện với tính hệ thống và lập trình ngôn ngữ tư duy. Chúng tôi sắn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn.

Linh vực giảng dạy

 • Tư duy toán học và ngôn ngữ
 • Lĩnh vưc khoa học tự nhiên
 • Lĩnh vực xã hội và nhân văn
 • Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
 • Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cho các trường đại học

Các tính năng độc đáo của giảng dạy

 • Giáo viên đầy sức sống với trình độ đại học và bài học đầy kình nghiệm
 • Một bầu không khí thoải mái và sáng tạo
 • Nhấn mạnh vào thực hành và  áp dụng các kiến thức thu được
 • Tư vấn và hỗ trợ theo yêu câu riêng

Các khóa học

 • Mùa thu: Tháng 9 đến Tháng 12
 • Mùa đông: Tháng 1 đến Tháng 3
 • Mùa xuân: Tháng 4 đến Tháng 6
 • Mùa hè: Tháng 7 và Tháng 8
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS