Aviette

Kontakt

Aviette, s.r.o.
Đăng ký tại tòa án thướng mại Praha,
Mục C, Khoản 165376
IČ: 24677302
DIČ: CZ24677302
Tài khoản ngân hàng: Komerční banka 43-7001570277/0100

Chụ sở chính Praha-TTTM SAPA
Libušská 319/126
142 00 Praha 4
„nhà 7 tầng“, tầng 7(tức lầu 6 theo phương Tây), TTTM SAPA
Bến xe buýt: Sídliště Písnice, 

Chi nhánh ở trung tâm Praha
Polská 10
120 00 Praha 2
Prague Collegue
Bến điên ngầm: Muzeum, Tầu điện nổi: Italská, 

Chi nhánh Brno 
Křenová 19
602 00 Brno
Tài khoản ngân hàng: Komerční banka 107-3304470267/0100
Khu Alfa Properties
Bến xe:  Vlhká, tầng 1,

JUDr. Bernard Xu Privara | Tổng giám đốc
bernard@aviette.cz
tel.: +420 776 708 947

Bc. Le Anh Nguyen, MSc. | Kinh doanh & Chắm sóc khách hàng
leanh@aviette.cz
tel.: +420 774 517 823

Nguyen Truong An | Điều hành hoạt đông
truongan@aviette.cz 
tel.: +420 775 599 378

Bc. Jiří Bosák | Quản lý đối tác
jiri@aviette.cz
tel.: +420 774 505 717

Ing. Majka Truong Thi Thanh | Giám đốc chi nhánh Brno
majka@aviette.cz
tel.: +420 774 717 959

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS