Aviette

Học với kinh nghiệm và giá trị lâu dài

Aviette Ngoại Ngữ

Học với kinh nghiệm và giá trị lâu dài

Các khóa học của chúng tôi phá vỡ những quan nhiện và ý tưởng rằng học tạp là quá trình nhàm chán và đơn điệu. Mỗi khóa học, mỗi giờ học được thiết kế để học viên có những kinh nghiệm độc đáo – kinh nghiệm bao gồm việc lấy được kiến thức mới. Trong các khóa học của chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên môn của các môn học, thức hành văn minh khi làm việc với mọi người, ví dụ như huấn luyện với tính hệ thống và lập trình ngôn ngữ tư duy. Chúng tôi sắn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn.

Các tính năng đọc đáo của giảng dạy

 • Giáo viên đầy sức sống với trình độ đại học và bài học đầy kình nghiệm
 • Một bầu không khí thoải mái và sáng tạo
 • Nhấn mạnh vào thực hành và  áp dụng các kiến thức thu được

Các khóa học

 • Mùa thu: Tháng 9 đến Tháng 12
 • Mùa đông: Tháng 1 đến Tháng 3
 • Mùa xuân: Tháng 4 đến Tháng 6
 • Mùa hè: Tháng 7 và Tháng 8

Các Ngôn Ngữ:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Trung Quốc
 • Tiếng Séc
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS