Aviette

Việt Nam và Úc 2016

Mùa hè này chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một chuyến du học tiếng đặc biệt ở Việt Nam và Úc. Được tạo ra như phản ứng với nhưng khóa du học thiếu âm hưởng và rẻ tiền. Châm ngôn của chúng tôi là chất lượng và trải nghiệm.

Khóa học được đảm bảo và giảng dạy bởi người Anh và Mỹ với nhiều kinh nghiệm. Tổ chức và chất lượng được đảm bảo bởi chủ nghiệm bộ phận ngôn ngữ Tiến sĩ luật Bernard Xu Privara.

Vào buổi sáng, các tiết học được diễn ra ở phòng học và các học viên sẽ được thực hành nói và viết tiếng Anh. Toàn bộ đều được kết hợp với các trải nghiệm của các học viên trong thời gian du học.

Vào buổi chiều, học viên sẽ thực tập các kỹ năng trong đời sống. Tùy theo từng trình độ, các học viên sẽ làm các nhiệm vụ thực hành, ví dụ như đặt vé tàu, đồ ăn qua điện thoại, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu tìm tòi trong viện bảo tăng và tích cực đối thoại với người bản xứ để tìm ra câu trả lời.

Trong thời gian du học, các học viên sẽ ở trong các căn hộ sang trong. Các học viên sẽ học cách ở chung với những bạn cùng lứa tuổi, hòa đồng với mọi người và học cách sống tự lập. Các học viên không chỉ phát triển trong phần giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn học hỏi về lịch sử, văn hóa và đời sống ở Việt Nam và Úc.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS