Aviette

AVIETTE Škola

Naše kurzy boří mýty a zaběhnuté představy o tom, že studium je nudný a monotónní proces. Nevyučujeme jednotlivé předměty jako izolovanou skutečnost, ale vždy jako integrální součást uceleného systému, kde jsou přírodovědné předměty doplňované o humanitní rozměr. Každý kurz, každá hodina jsou navrženy tak, aby pro klienta představovaly unikátní zážitek – zážitek obsahující nabývání nových znalostí. V našich kurzech kombinujeme expertní znalosti z vyučovaného předmětu s moderními postupy při práci s lidmi, například systemickým coachingem a NLP.

Jsme připravení vyjít vstříc Vašim potřebám.

Oblasti výuky

 • matematické a jazykové myšlení
 • přírodovědná oblast (sciences)
 • společenskovědná oblast (humanities)
 • příprava na přijímací zkoušky na gymnázia
 • příprava na maturitní zkoušky
 • příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy

Unikátní rysy výuky

 • Energičtí lektoři s VŠ vzděláním a metodologickou průpravou
 • Uvolněná a kreativní atmosféra
 • Důraz na praktičnost a použitelnost nabytých poznatků
 • Možnost individuálních konzultací a administrativní podpora

Kdy probíhá výuka?

 • Podzimní trimestr: září – listopad
 • Zimní trimestr: prosinec – březen
 • Jarní trimestr: duben – červen
 • Letní studium: červenec – srpen
Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS