Aviette

Naše hodnoty

V AVIETTE vytváříme prostředí, kde se naši studenti i zaměstnanci můžou cítit plně akceptováni a respektováni. Členové rodiny AVIETTE jsou vedeny k tomu, aby uměli kriticky myslet, vyjádřit svůj názor a jít za svým přesvědčením, na druhé straně dovedli respektovat názorové rozdíly svých kolegů a spolužáků. Usilujeme o to, aby naši studenti dosáhli co nejvyšší možné míry poznání, ale zároveň pokorně pochopili, že nejvyšším výkonem lidského rozumu je poznání jeho vlastních limitů.

Naše hodnoty:

  • Perspektivismus
  • Osobní integrita
  • Respekt a odpuštění
  • Odpovědnost a sebedisciplina
  • Upřímnost a otevřenost
  • Odvaha a vytrvalost

Naše motto:

Kvalita a vztahy – známe své studenty a oni znají nás. Proto jim můžeme pomoci i nad rámec výuky a oni nám můžou nabídnout zpětnou vazbu, díky čemuž můžeme společně růst.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS