Aviette

Vietnam & Austrálie 2016

Toto léto jsme pro Vás vytvořili exklusivní jednoměsíční jazykový pobyt ve Vietnamu a Austrálii. Byl vytvořen jako reakce na nekvalitní studijní pobyty přinášející „málo muziky za (ne celkem) málo peněz“. Heslem pobytu je kvalita a zážitky.

Výuku zajišťují vzdělaní lektoři s bohatými lektorskými zkušenostmi. Organizaci a kvalitu výuky garantuje vedoucí jazykové sekce JUDr. Bernard Xu Privara.

Dopolední blok výuky probíhá v učebnách a u studentů rozvíjí zejména mluvenou angličtinu a samostatný psaný projev. Vše je spojeno se zážitky, které naši studenti získávají v průběhu celého pobytu.

V odpoledním bloku výuky plní studenti reálné úkoly v terénu. V závislosti na úrovni musí například objednat lístky na vlak anebo jídlo přes telefon, realizovat výzkumné projekty v muzeích a knihovnách a provádět interview a průzkumy mezi anglicky mluvícími lidmi.

Naši studenti jsou v průběhu pobytu ubytováni v luxusních apartmánech, kde si výrazně zlepší sociální kompetence, naučí si interagovat s ostatními lidmi, řešit konfliktní situace a jsou vedeni k samostatnosti a systematičnosti. Během pobytu si nejen značně zlepší konverzační angličtinu, ale také získají celistvý vhled do historie, kultury, společnosti a života ve Vietnamu a Austrálii.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS